Reference

Telč

V roce 2014 jsme realizovali rizikové kácení ve městě Telč. Jednalo se o 76 letou Lípu srdčitou (Tilia cordata). Lípa byla situována ve vnitrobloku domu, na menším dvoře. U dvou stran zasahovala nad dům a přilehlé prostory a z jedné strany nad sousední pozemek, kde se nacházel zahradní domek a venkovní altán. Kácení probíhalo za pomoci stromolezecké a spouštěcí techniky. Průměr kmene na pařezu 1 m, obvod kmene 3,2 m.

Horní Paseka

Pro obec Horní Paseka realizujeme arboristické práce a rizikové kácení. V památkové části obce „Křižná studánka“ jsme provedli na 7 Lípách srdčitých (Tilia cordata) bezpečnostní a zdravotní řezy. Na jedné Lípě bylo nutné nahradit neodborně instalovanou “ vazbu“ zhotovenou z řetězu, která již zarůstala do kmene, běžnou bezpečnostní vazbou. Na hřbitově v místní části „Zahrádka“ jsme realizovali rizikové kácení Břízy bradavičnaté (Betula pendula), Jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dvou kusů Smrku ztepilého (Picea abies).

Dobřichovice

Jednalo se o kácení 62 ks vzrostlých jedinců topolu černého (Populus nigra) tvořících stromořadí lemující cyklostezku Dobřichovice – Černošice na levém břehu Berounky. Součástí zakázky byla likvidace vytěžené dřevní hmoty a následné frézování pařezů pod úroveň terénu.

Quercus physis & arbor s.r.o.

Sechov 95
Ledeč nad Sázavou
584 01

TELEFON

+420 775 353 900

E-MAIL

info@quercuspa.cz