Pro obec Horní Paseka realizujeme arboristické práce a rizikové kácení. V památkové části obce „Křižná studánka“ jsme provedli na 7 Lípách srdčitých (Tilia cordata) bezpečnostní a zdravotní řezy. Na jedné Lípě bylo nutné nahradit neodborně instalovanou “ vazbu“ zhotovenou z řetězu, která již zarůstala do kmene, běžnou bezpečnostní vazbou. Na hřbitově v místní části „Zahrádka“ jsme realizovali rizikové kácení Břízy bradavičnaté (Betula pendula), Jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dvou kusů Smrku ztepilého (Picea abies).

Quercus physis & arbor s.r.o.

Sechov 95
Ledeč nad Sázavou
584 01

TELEFON

+420 775 353 900

E-MAIL

info@quercuspa.cz